Formålet

UU DANMARK har med projekt “Unge på sporet” udviklet en udskolings- og overgangsdidaktik i vejledningen, som kan anvendes til 2 formål:

  • understøtte læreres og vejlederes arbejde med karrierelæring som metode, og elevernes motivation i udskolingen
  • oversættes til en generisk produktbeskrivelse, der efterfølgende kan omsættes i en virtuel studievalgsportfolio

Fra folkeskole til faglært

I aftalen “Fra folkeskole til faglært” bemærker UU DANMARK, at elevplanen bliver den bærende plan i udskolingen. Men af aftalen fremgår det også, at alle elever skal have en uddannelsesplan, når de forlader 9. klasse.

Det er UU DANMARKs bestyrelses holdning, at vejledningen kan løse opgaven med studievalgsportfolioen: med de erfaringer og produkter der er udviklet i ”Unge på sporet”.

E-portfolio kan bruges både af skolerne, vejledningen og i EUD. Studievalgsportfolioen bør være løftestang og omdrejningspunktet for en sammenhængende udskoling.

UU DANMARK vil på baggrund af puljeprojekterne, særligt “Unge på sporet” arbejde for at få studievalgsportfolioen skrevet ind i vejledningsloven.

“Unge på sporet” skal tillige overordnet understøtte UU DANMARKs og Danske Skoleelevers vision for en motiverende udskoling.

Slutrapport Unge på sporet

Hent slutrapporten her