Ny afrapportering

Studievalgsportefolio

Ifølge gældende bekendtgørelse er PDF-skemaet Studievalgsportfolio det lovmæssige krav til afrapportering af unges valg af ungdomsuddannelse.

Som en del af “Unge på sporet” har projektdeltagerne indsamlet umiddelbare tilbagemeldinger fra unge, vejledere, forældre og lærere på skemaets form, opbygning og spørgsmålenes formuleringer.

 Den ustrukturerede undersøgelse hos UU Brønderslev, UU Vallensbæk og UU Center Syd er blevet suppleret med udsagn fra deltagere i parallelle portfolioprojekter (2018).

På den baggrund foreslås ændringer til gældende skema, som du kan hente her:


Bilag-3-forslag-til-fornyelse-af-SVP-skema.pdf

Status: Afsluttet

Bevilling: 560.000 DKK

Kontakt: EUK@kl.dk

Projektperiode: 2018