Afsluttende udvekslingsseminar (internt)

Resultater fra projektarbejde med studievalgsportfolio – 22. nov. 2018, Kolding*

Formål

Dagen vil være et forum til udveksling om projekternes resultater og om de muligheder og barrierer, som man har identificeret undervejs. UU DANMARK vil stå for opsamling og efterfølgende formidling.

Arrangementet foregår som et lukket møde for inviterede projektdeltagere samt enkelte eksterne gæster.

Klik her for tilmelding

Program (ret til ændringer forbeholdes)

10.00 – 10.30 Velkommen & kaffe

10.30 – 11.00 [foreløbig planlægning: UU Kolding]
Studievalgsportfolio i vejledningslandskabet: aktuelt v/ Pia Vigh, UUDK

11.00 – 11.30 “Unge på sporet,” slutresultater:

11.45 – 12.30 Projektudveksling, påbegyndt

12.30 – 12.45 Frokost

12.45 – 14.00 Projektudveksling, fortsat

14.15 – 15.00 Parallelle workshops:

  1. Vejlederrollen og -professionen i arbejdet med studievalgsportfolio
  2. (Re)formulering af spørgsmål i nuværende PDF-skema for studievalgsportfolio

15.00 – 15.15 Opsamling og afslutning

Forberedelse

Projektpræsentationer: På dagen faciliterer vi en udveksling af de deltagende projekter. I må derfor meget gerne medbringe info om jeres slutresultater og evt. en præsentation på 5-7 min.

Undersøgelse:

Invitationen til dette arrangement er forbundet med en lille undersøgelse. Resultaterne fra undersøgelsen vil blive konkluderet på af UU DANMARKs. Konklusionerne vil blive videregivet til rette vedkommende beslutningstagere ang. studievalgsportfolio. Hvis ikke du har nået at svare på undersøgelsen i forbindelse med tilmeldingen, finder du den på dette link.

*Praktisk

Arrangementet afholdes på IBC Kolding, Tvedvej 7, i lokale 834. Det er ca. 10 minutters gang fra Banegården.
Parkering: (følger)

Status: Afsluttet

Bevilling: 560.000 DKK

Kontakt: EUK@kl.dk

Projektperiode: 2018