Anvendte kilder

“Unge på sporet” er funderet på gældende lov, forskning og erkendelser fra vejledningspraksis.

Litteratur:

  • Hagaseth Haug, Erik “Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning”, 2018
  • Illeris, Knud “Kompetencer – hvad, hvorfor, hvordan”, 2012
  • Plant, Fogh Nielsen & Hansen “Vejledningsdidaktik”, 2012
  • Pless, Mette; Juul, Tilde Mette; Katznelson, Noemi, “Uddannelsesvalg, vejledning og karrierelæring i et ungeperspektiv,” CEFU 2016
  • Randi Boelskifte Skovhus, ”Vejledning – valg og læring”, 2017
  • Hagaseth Haug, Erik “Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning”, 2018
  • Illeris, Knud “Kompetencer – hvad, hvorfor, hvordan”, 2012

Andet: