Anvendte kilder

“Unge på sporet” er funderet på gældende lov, forskning og erkendelser fra vejledningspraksis.

Litteratur:

Andet:

Status: Afsluttet

Bevilling: 560.000 DKK

Kontakt: EUK@kl.dk

Projektperiode: 2018