Forventede slutresultater

“Unge på sporet” vil føre til mindst 3 slutresultater, som samtidig er formidlingsprodukter:

  • Metodebeskrivelse af udskolings- og overgangsdidaktik baseret på karrierelæringsprincipper og motivationsstrategier
  • Model for hvordan vejledningsdidaktik oversættes til en produktbeskrivelse for evt. efterfølgende virtuel platform for studievalgsportfolio, som kan håndtere forskellige målgrupper og forskellige vejledningsindsatser. (En egentlig teknisk implementering af en virtuel studievalgsportfolio ligger udenfor dette projekts rammer).
  • Endelig produktbeskrivelse til understøttende digitale værktøjer til fri formidling og anvendelse

Undervejs i projektet vil delresultater formidles her.