Karrierelæring

Der knytter sig en særlig systematik til karrierelæring: Opdage, ordne, fokusere og forstå.
Karriere skal forstås som en betegnelse for det samlede liv, som handler om alle de betydningsfulde sammenhænge, mennesker indgår i – i modsætning til den traditionelle opfattelse af karriere som en bevægelse opad i et uddannelses- og erhvervsforløb, en bevægelse fra at have mindre til at opnå mere ansvar, prestige og løn.

”Karrierekompetence er at vide, hvad man har lyst til i livet. Det handler om at kende de muligheder, der er, og foretage nogle valg i forhold til dem. Groft sagt handler det om at være i stand til at påvirke det liv, man kommer til at leve, så det bliver, som man gerne vil.” Rie Thomsen i Asterisk, september 2015:11.  Med inspiration fra Bill Law, 2009.

Se også Anvendte begreber

Status: Afsluttet

Bevilling: 560.000 DKK

Kontakt: EUK@kl.dk

Projektperiode: 2018