Krav til e-portfolio

Produktbeskrivelse

Som en del af det samlede projekt er beskrevet en produktbeskrivelse; et oplæg til udformning af en læringsunderstøttende, interaktiv og multimodal e-portfolio, som kan fungere sammen med den nuværende, obligatoriske Studievalgsportfolio

Arbejdsgruppen

En arbejdsgruppe, bestående af vejledere fra UU Brønderslev, UU Vallensbæk og UU Center Syd har i løbet af en udvekslings- og udviklingsproces bidraget med ønsker til funktioner for en e-portfolio (januar – november 2018).

Produktbeskrivelsen interagerer med den nyudviklede udskolingsdidaktik.

Produktbeskrivelsen kan med fordel være udformes som en handlingsanvisende og praksisrettet kravspecifikation, og gives hermed frit til det formål.

Status: Afsluttet

Bevilling: 560.000 DKK

Kontakt: EUK@kl.dk

Projektperiode: 2018