Krav til e-portfolio

Som en del af det samlede projekt er beskrevet en produktbeskrivelse; et oplæg til udformning af en læringsunderstøttende, interaktiv og multimodal e-portfolio, som kan fungere sammen med den nuværende, obligatoriske Studievalgsportfolio

En arbejdsgruppe, bestående af vejledere fra UU Brønderslev, UU Vallensbæk og UU Center Syd har i løbet af en udvekslings- og udviklingsproces bidraget med ønsker til funktioner for en e-portfolio (januar – november 2018).

Produktbeskrivelsen interagerer med den nyudviklede udskolingsdidaktik.

Produktbeskrivelsen kan med fordel være udformes som en handlingsanvisende og praksisrettet kravspecifikation, og gives hermed frit til det formål.

Du kan hente produktbeskrivelsen her: