Motivation

I “Unge på sporet” skal ‘motivation’ ikke forstås som noget den enkelte elev har eller ikke har, men derimod som noget, der skabes i mødet mellem eleverne og den vejledningsaktivitet, de indgår i.
CeFUs kortlægning af motivationsorienteringer gør det muligt at arbejde mere systematisk og systemisk med elevernes motivation.
(”Unges motivation i udskolingen. Et bidrag til teori og praksis om unges lyst til læring i og udenfor skolen”, CeFU, 2015).

Status: Afsluttet

Bevilling: 560.000 DKK

Kontakt: EUK@kl.dk

Projektperiode: 2018