Puljen

Efteråret 2017 udbød Undervisningsministeriet en pulje til formålet: at understøtte opbygning og udvikling af beredskab hos vejledere og undervisere, der er involveret i arbejdet med studievalgsportfolio i udskolingen.

Af puljens formålsbestemmelse fremgår det bl.a.:

”Studievalgsportfolioen skal […] afspejle elevens refleksioner over egne uddannelsesønsker på baggrund af selvindsigt samt viden og erfaringer med den/de ønskede uddannelser. Arbejdet med studievalgsportfolio skal bidrage til at skabe sammenhæng for eleven i de forskellige udskolings- og brobygningsaktiviteter, som indgår i udskolingen. Det er derfor afgørende, at eleverne reelt oplever den sammenhæng og vil have udbytte af at arbejde med studievalgsportfolio som led i udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelse.”

Aftale om bedre veje til uddannelse og job

I ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” indgår en sammenhængende ungeindsats. Når grundskolevejledningen i fremtiden skal organiseres via en sammenhængende ungeindsats, bliver der i høj grad brug for et ’fælles sprog’ og en fælles udskolingsdidaktik for alle implicerede fagprofessionelle: en fælles udskolingsdidaktik, metoder og brug af studievalgsportfolio vil øge den gensidige forståelse hos de fagprofessionelle og skabe en fælles faglig tilgang til den enkelte unge. Sammenlagt vil dette en støtte elevens overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse.

UU DANMARK har udviklet projektet “Unge på sporet:” en virtuel portfolio, som skal understøtte de unge i deres læringsproces henimod valg af en ungdomsuddannelse. Portfolioen skal dermed fremme refleksion hos den enkelte unge og samtidig dokumentere den unges læringsaktiviteter i vejledningen.

Slutprodukter

Projektet skal resultere i 2 slutprodukter:

  • En udskolings- og overgangsdidaktik de dertil hørende metoder
  • som ’oversættes’ til en produktbeskrivelse for en virtuel studievalgsportfolio

Begge slutprodukter bliver stillet frit til rådighed her, på UU DANMARKs ressourceplatform BROEN og på materialeplatformen.