UCC

Kvalitetssikring af mellem- og slutresultater

UCC v/Lektor Lene Poulsen bidrager til “Unge på sporet” med kvalitetssikring.

UCCs rolle i projektet er at bidrage med teori og viden i forhold til beskrivelse af en udskolings- og overgangsdidaktik, som kan integreres i metodebeskrivelse og værktøjer; ved at bistå projektledelsen og udviklerne med sparring og ved deltagelse i planlagte workshops.

Status: Afsluttet

Bevilling: 560.000 DKK

Kontakt: EUK@kl.dk

Projektperiode: 2018