Formål med projektrunden og rammebetingelser

Formål med projektrunden og rammebetingelser

Status: Afsluttet

Bevilling: 560.000 DKK

Kontakt: EUK@kl.dk

Projektperiode: 2018